See Large Map

Sukeroku Daiko Home

Tel: +81-3-3813-2361

2-3-25, Suido, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0005 Japan
Website: http://www.sukeroku-daiko.com/
Email: sukeroku@if-n.ne.jp

Hana Diko (Kami-Igusa)

Tel: 03-3395-7633
3-31-25, Kamiigusa, Suginami-ku, Tokyo

Kodomo no Shiro (Aoyama)

Tel: 03-3797-5663
5-53-1, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo